HTKK 4.5.4 ngày 19/03/2021

Đã có HTKK 4.5.5 rồi nhé bạn: https://www.dantaichinh.com/htkk-4-5-5/

Ngày 19/03/2021 Tổng cục thuế nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế lên phiên bản HTKK 4.5.4 sửa lỗi định dạng thẻ XML khi kết xuất tời khai quyết toán thuế TNCN trên ứng dụng HTKK 4.5.3

HTKK 4.5.4 ngày 19/03/2021
HTKK 4.5.4 cập nhật định dạng thẻ XML khi kết xuất trên ứng dụng

Những thay đổi trong phiên bản HTKK 4.5.4

  • Cập nhật sửa lỗi kết xuất tờ khai quyết toán thuế TNCN 02/QTT-TNCN, 05/QTT-TNCN khi nộp vào hệ thống icanhan báo lỗi “Tờ khai không đúng định dạng”;
    • Cập nhật sửa lỗi kết xuất tờ khai 05-ĐK-TH-TCT (để trống thông tin Email) khi nộp vào hệ thống eTax báo lỗi “Email không đúng định dạng”;
    • Cập nhật sửa lỗi không kết xuất được tờ khai Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC).


Bắt đầu từ ngày 19/03/2021, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.5.4 thay cho HTKK 4.5.3 và các phiên bản trước đây.

Download HTKK 4.5.4 ngày 19/03/2021

Link 1: https://download.dantaichinh.com/2021/htkk4.5.4.zip

Link 2:https://www.fshare.vn/file/CPB5HR2QAYN6

Có bắt buộc cập nhật từ HTKK 4.5.3 lên HTKK 4.5.4 không?

HTKK 4.5.4 sửa lỗi định dạng tờ khai thuế TNCN nên bắt buộc phải nâng cấp lên mới nộp được trên thuế điện tử

Nên nâng cấp hay cài mới HTKK 4.5.4?

Tương tự như các phiên bản trước, nếu máy bạn đang có phiên bản HTKK 4.5.3 trở về trước thì nên chọn nâng cấp lên HTKK 4.5.4 từ phần mềm nhé. Vì xóa cài mới sẽ bị mất hết dự liệu cũ.

Làm sao để sửa lỗi tự tắt trong HTKK 4.5.4

Lỗi này do phân quyền truy cập thư mục cài HTKK 4.5.4. Bạn xem cách sửa ở đây nhé: Cài đặt HTKK sửa lỗi tự thoát

Chia sẻ bài này với bạn bè

4 Trả lời to "HTKK 4.5.4 ngày 19/03/2021"

Bình luận