Mẫu hợp đồng lao động mới nhất hiện nay

Hợp đồng lao động là cam kết làm việc giữa người sử dụng lao động và người lao động. Hợp động lao động cũng chính là công cụ pháp lý hỗ trợ cho người lao động được đảm bảo được quyền lợi của mình khi tham gia làm việc tại các tổ chức, công ty, đồng thời cũng góp phần tạo nên sự ổn định trong quá trình làm việc cho người lao động. Hợp đồng lao động còn giúp cho doanh nghiệp có được sự ổn định về nguồn lực lao đọng, tránh được các tranh chấp có thể xảy ra với người lao động trong quá trình sử dụng lao động và khi chấm dứt hợp đồng lao động.

1. Hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động là một thoả thuận làm việc giữa người sử dụng lao động và người lao động về trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên bao gồm mức lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ khác của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hợp đồng lao động phải được xây dựng dựa trên sự thống nhất, nhất trí của bên sử dụng lao động và người lao động, vì vậy, trước khi ký kết chính thức để tạo giá trị pháp lý cho hợp đồng, các bạn cần đọc kỹ lại các nội dung thỏa thuận.

2. Cơ sở pháp lý của hợp đồng lao động mới nhất năm 2021

Hợp đồng lao động dựa trên những quy định tại các luật, thông tư, nghị định sau đây:

 • Bộ Luật Lao Động Số 45/2019/QH14
 • Bộ Luật Lao Động Số 10/2012/QH13
 • Nghị định 05/2015/NĐ-CP
 • Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH
 • Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH
 • Nghị định 148/2018/NĐ-CP
 • Nghị định 157/2018/NĐ-CP

3. Những điểm mới trong Bộ Luật Lao Động Số 45/2019/QH14 hiệu lực từ 01/01/2021

 • Từ 01/01/2021 chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động
 • Hợp đồng lao động có thể được ký bằng hình thức điện tử
 • Giao kết bằng lời nói chỉ được áp dụng cho hợp đồng lao động dưới 1 tháng
 • NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do
 • Người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần phải báo trước
 • Bổ sung một số trường hợp người sử dụng lao động được chấm dứt HĐLĐ

4. Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2021 hiện nay:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Vũng Tàu, ngày 15  tháng 01 năm 2021

 • Căn cứ vào Bộ Luật Lao Động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019.
 • Căn cứ vào Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính Phủ hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Bộ luật lao động.

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Số: 29/HĐLĐ-DTC)

Chúng tôi, một bên là: Công ty TNHH Dân Tài Chính

Địa chỉ: Tổ 6, Vạn Hạnh, thị xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đại diện bởi:

Ông:  Phạm Hải Đăng                          

Sinh ngày: 01 tháng 01 năm 1980   

Số CMND / CCCD: 273040999 cấp ngày 01/02/2009. Tại C.A Vũng Tàu.

Địa chỉ nơi cư trú: Tổ 6, Vạn Hạnh, thị xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chức vụ: Giám Đốc

Và một bên là Ông: Phan Văn Hai

Sinh ngày: 12 tháng 12 năm 1985.             Giới tính: Nam

Số CMTND: 155765437  cấp ngày 15/09/2010. Tại C.A Vũng Tàu.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Quảng Phú, thị xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chỗ ở hiện nay: Quảng Phú, thị xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Công việc và địa điểm làm việc:

1) Công việc:

 • Chức vụ: Trưởng phòng kế toán.
 • Công việc phải làm:
  • Xây dựng các kế hoạch ngân sách ngắn hạn và dài hạn cho công ty
  • Thực hiện các chiến lược tài chính theo chủ trương của ban lãnh đạo công ty.
  • Quản lý và phát triển nhân sự phòng kế toán – tài chính.
  • Kiểm soát số liệu kế toán của công ty đúng pháp luật Việt Nam.
  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc.

2) Địa điểm làm việc của người lao động

Tại trụ sở của công ty: Tổ 6, Vạn Hạnh, thị xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điều 2: Thời hạn của hợp đồng lao động:

 • Loại hợp đồng lao động có thời hạn: 24 tháng
 • Bắt đầu từ ngày 15 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 14 tháng 01 năm 2021.

Điều 3: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: 

1) Thời giờ làm việc:

 • Trong ngày: 8h/ngày – Sáng từ 7h30 đến 11h30, Chiều từ 1h30 đến 17h30
 • Trong tuần: 5 ngày/tuần: từ thứ 2 đến thứ 6

2) Thời gian nghỉ:

 • Hàng tuần: được nghỉ ngày thứ 7 và chủ nhật
 • Nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng: Theo quy định của Luật lao động.

Điều 4: Quyền lợi  và nghĩa vụ của người lao động

I. Quyền lợi:

1. Mức lương theo thời gian:

 • Mức lương chính: 50.000.000 đồng/tháng

2. Phụ cấp:

 • Trách nhiệm: 2.000.000 đồng/tháng

3. Hình thức trả lương: Theo thời gian

4. Thời hạn trả lương: Được trả lương vào ngày cuối tháng.

5. Chế độ nâng lương: 1 năm 1 lần căn cứ vào kết quả thực hiện công việc của người lao động.

6. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Được tham gia bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm về mức đóng và tỷ lệ đóng.

7. Bảo hiểm sức khỏe

II. Nghĩa vụ:

 • Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động….

Điều 5: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

 • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động.

2. Quyền hạn:

 • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc)
 • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 6: Các nội dung khác:

Ngoài các khoản tiền lương và phụ cấp mà người lao động nhận được tại Điều 4 của hợp đồng lao động này, người lao động còn được nhận các khoản khác như sau:

1. Chế độ:

 • Ăn trưa: 900.000 đồng/tháng

2. Các khoản hỗ trợ:

 • Điện thoại: 700.000 đồng/tháng
 • Xăng xe: 500.000 đồng/tháng
 • Hỗ trợ nhà ở: 2.500.000 đồng/tháng

3. Các khoản phúc lợi khác:

 • Người lao động kết hôn: 500.000
 • Người lao động có thân nhân bị chết: được hỗ trợ 1.000.000/người
 • Hàng năm người lao động được đi tham quan, du lịch, nghỉ mát, quà sinh nhật theo quy định của công ty.

4. Tiền thưởng lễ, tết: Được hưởng theo quy chế lương thưởng chung của toàn công ty.

Điều 7: Điều khoản thi hành

 • Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng theo nội quy lao động và quy chế lương thưởng của công ty.
 • Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2021 . Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.
 • Hợp đồng này làm tại trụ sở của công ty, ngày 15 tháng 01 năm 2021.
Người lao động
(Ký tên)
Ghi rõ Họ và Tên
             Người sử dụng lao động                          (Ký tên, đóng dấu)            
Ghi rõ Họ và Tên
 


 

Download:

Xem thêm: Mẫu hợp đồng mua bán mới nhất | Hợp đồng thuê nhà mới nhất

Chia sẻ bài này với bạn bè

9 Trả lời to "Mẫu hợp đồng lao động mới nhất hiện nay"

 1. mọi người cho mình hỏi ( số : 29/HĐLĐ-DTC ) có nghĩa là gì ạ ? và 29 là số thứ tự của các lao động trên hợp đồng hay sao ạ ? xin cảm ơn các bạn .

  Trả lời
 2. mẫu hợp đồng đơn giản nhưng ko nêu lên đc nếu bên sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng thì người lao động có đc bồi thường hay ko?
  ở bản hợp đồng chỉ nói nếu người lao động vi phạm thì phải bồi thường và nghỉ việc phải báo trước 30 ngày

  Trả lời

Bình luận