Trang web tra cứu thông tin thuế, hải quan, BHXH

Tổng hợp các trang web tra cứu thông tin thuế, hải quan, BHXH, Sở kế hoạch đầu tư: tra cứu hóa đơn, mã số thuế, thông tin người nộp thuế, tra cứu quá trình tham gia BHXH…

I/ TRA CỨU HÓA ĐƠN
http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tc1hd.do

II/ TRA CỨU THÔNG TIN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN NỘP THUẾ.

1.Bố cáo điện tử thuộc Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia
https://bocaodientu.dkkd.gov.vn/…/DefaultAnnouncements.aspx…
.
2. Tra cứu thông tin người nộp Thuế_THUẾ VN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp
.
3. Tra cứu MST TNCN Website Thu nhập cá nhân Online
https://www.tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx
.
4. Cổng thông tin điện tử – Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
http://tthc.hapi.gov.vn/…
.
5. Website tra cứu thông tin doanh nghiệp toàn quốc, cập nhật thông tin doanh nghiệp mới thành lập nhanh nhất
http://doanhnghiepmoi.vn/
.
6/ Tra cứu TÊN DOANH NGHIỆP
https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/…/checkexistname.as…

7/ VACOM – Website tra cứu thông tin MST Doanh nghiệp, Cá nhân, tra cứu hóa đơn GTGT (Đặc biệt phần tra cứu thông tin doanh nghiệp có xem được tài khoản ngân hàng mà Doanh Nghiệp đã đăng ký)
http://vacom.vn/
.
III. HẢI QUAN – XUẤT NHẬP KHẨU
.
1. Tra cứu thông tin chung và tài khoản thu nộp ngân sách của các đơn vị HẢI QUAN
http://www.customs.gov.vn/…/TraCuuTaiKhoanKhoBacCuaCacChiCu…
.
2. Thủ tụ hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS
http://www.customs.gov.vn/ChuyenMuc/VNACCS_VCIS/Default.aspx
.
3. Tra cứu biểu thuế nhập khẩu tổng hợp
http://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx
.
4.Tra cứu biểu thuế nhập khẩu tuyệt đối
http://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx…
.
5. Tra cứu biểu thuế xuất khẩu
http://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx…
.
6.Tra cứu biểu thuế xuất khẩu tuyệt đối
http://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx…
.
7. Tra cứu biểu thuế TTĐB
http://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx…
.
8. Tra cứu diễn biến nộp thuế của tờ khai hải quan
http://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNopThue.aspx
.
9. Tra cứu thông tin phân loại hàng hóa
http://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx…
.
10. Tra cứu thông tin nợ thuế
http://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx
.
III/ TRA CỨU BHXH

1.TRA CỨU QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC NĂM 2013;2014
http://bhxhhn.com.vn/tracucdichvucongtructuy…/…/Default.aspx

2. Tra cứu tình hình giải quyết hồ sơ BHXH Hà Nội.
http://bhxhhn.com.vn/tcqtdongbh…/…/TopMenuId/-1/Default.aspx

3. kết quả đóng BHXH, BHTN TP.HCM.
http://c13.bhxhtphcm.gov.vn/

4. Tra cứu quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN Đồng Nai.
http://tracuu.bhxhdongnai.gov.vn/

5. Tra cứu BHXH Đà Nẵng
http://www.bhxhdanang.gov.vn/C13.aspx
.
6. Tra cứu BHXH Khánh Hòa.
http://c13.bhxhkhanhhoa.gov.vn

7. Tra cứu BHXH Nghệ An.
http://bhxhnghean.gov.vn/qtd/1_qua_trinh_tham_gia_bhxh.aspx

8. Tra cứu tại Hải Dương
8.1 Tra cứu BHXH
http://bhxhhaiduong.gov.vn/TracuuBHXH.aspx?id=122
8.2 Tra cứu ngạch bậc lương.
http://bhxhhaiduong.gov.vn/Ngachbac.aspx?id=13
8.3 Tra cứu hệ số khu vực Hải Dương.
http://bhxhhaiduong.gov.vn/HesoKV.aspx?id=16
8.4 Tra cứu cơ sở khám chữa bệnh Hải Dương.
http://bhxhhaiduong.gov.vn/CosoKCB.aspx?id=14
8.5 Tra cứu giải quyết chế độ Hải Dương.
http://bhxhhaiduong.gov.vn/Chedo.aspx?id=15

9. Tra cứu BHXH Bà Rịa Vũng Tàu
http://c13.bhxhbrvt.gov.vn:3001

10.Tra cứu BHXH Hà Giang.
http://bhxhhagiang.gov.vn/tracuu/

11. Tra cứu BHXH Bắc Ninh.
http://bhxhbacninh.gov.vn/Trangchu/TracuuketquaC13.aspx

12. Tra cứu BHXH Cần Thơ.

IV LƯƠNG.
1. Tra cứu ngạch bậc lương.
http://bhxhhaiduong.gov.vn/Ngachbac.aspx?id=13
——————————————————————————————————————-
Update 22/02/2016

V. BHXH ĐIỆN TỬ
1. BHXH điện tử
http://baohiemdientu.vn/
http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/

2. Danh sách chi tiết Hotline Hỗ trợ BHXH điện tử nhanh nhất trong đó có các Quận huyện trên thuộc các tỉnh, thành phố trên của nước
_http://baohiemdientu.vn/hotline-ho-tro-bhxh-dien-tu/

3. Tải phần mềm Kê khai KBHXH Version 2.0
http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/Download/KBHXH.rar

4. Phần mềm update KBHXH – Cập nhật bảo hiểm điện tử
http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/download/KBHXHUpdate.exe

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

VI.
Update 25/02/2016

1. Tra cứu thông tin hộ khoán
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct

2. Tra cứu quyết định cưỡng chế về hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

3. Tra cứu thông tin hóa đơn
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.do

4. Công khai thông tin văn bản Thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/ckvb

UPDATE NGÀY 05/08/2016
– Bổ sung mục 7 phần II.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận