HTKK 4.5.6 ngày 03/04/2021

HTKK 4.5.6 được Tổng cục Thuế nâng cấp ngày 03/04/2012 cập nhật Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (01/ĐNHT) đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của…
HTKK 4.5.3 ngày 12/03/2021

Đã có HTKK 4.5.4 rồi nhé bạn: https://www.dantaichinh.com/htkk-4-5-4/ HTKK 4.5.3 là version mới nhất được Tổng cục thuế nâng cấp ngày 12/03/2021 với nhiều cập nhật quan trọng đáp ứng những yêu cầu kê khai và quyết toán thuế theo nghị định…