Quyền sử dụng đất ghi nhận là TSCĐ vô hình hay CP trả trước?

Kính gửi Bộ Tài Chính. Hiện tại chúng tôi có thuê một miếng đất để thực hiện dự án đầu tư thêm trong Khu Công Nghiệp. Đất thuê trả tiền một lần đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Vậy trong thời gian xây dựng đầu tư chưa có doanh thu thì chi phí phân bổ tiền thuê đất hàng năm này có được xác định là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không? Ngoài ra theo quy định trong thông tư 45/2013/TT-BTC thì tiền thuê đất sau luật đất đai 2003 ghi nhận vào chi phí trả trước và phân bổ. Vậy Giá trị tiền thuê đất này có được tính vào giá trị tài sản cố định để xác định thu nhập từ đầu tư mở rộng hay không? Rất mong nhận được câu trả lời từ bộ tài chính.

Trả lời:
– Căn cứ quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thu nhập doanh nghiệp và Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, tại khoản 2 Điều 4: các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

“- Quyền sử dụng đất lâu dài không được trích khấu hao và phân bổ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; Quyền sử dụng đất có thời hạn nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật, có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bao gồm cả trường hợp dừng hoạt động để sửa chữa, đầu tư xây dựng mới).”

– Căn cứ điểm đ, khoản 2, Điều 4 tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định như sau: “- Quyền sử dụng đất không ghi nhận là TSCĐ vô hình gồm:

+ Quyền sử dụng đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất.

+ Thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê (thời gian thuê đất sau ngày có hiệu lực thi hành của Luật đất đai năm 2003, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) thì tiền thuê đất được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh theo số năm thuê đất”.

Tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 quy định tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định vô hình:

“Mọi khoản chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này, mà không hình thành TSCĐ hữu hình được coi là TSCĐ vô hình.

Những khoản chi phí không đồng thời thoả mãn cả ba tiêu chuẩn nêu tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này thì được hạch toán trực tiếp hoặc được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.”

Như vậy theo quy định nêu trên, nếu doanh nghiệp thực hiện thuê đất trả tiền một lần đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, trong thời gian xây dựng đầu tư (đầu tư xây dựng mới) thì chi phí phân bổ tiền thuê đất hàng năm được xác định là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị tiền thuê đất hàng năm được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh theo số năm thuê đất.

Trên đây là trả lời của Cục Tài chính doanh nghiệp, đề nghị Cục Tin học và TKTC tổng hợp trả lời thư hỏi.

Trong quá trình giải đáp có gì vướng mắc xin phản ánh lại theo số điện thoại và email nêu trên để giải đáp thắc mắc cho được thỏa đáng.

Theo mof.gov.vn

Chia sẻ bài này với bạn bè

2 Trả lời to "Quyền sử dụng đất ghi nhận là TSCĐ vô hình hay CP trả trước?"

 1. Kính chào anh/ chị đội ngũ luật sư dantaichinh.com, nhờ anh/chị tư vấn dùm tôi vấn đề BHXH+ thuế sau:
  Quá trình đóng BHXH của tôi như sau:
  – Từ 5/2012 đến 11/2012: tôi làm việc tại công ty A (quận 12), đến tháng 12/2012 do công ty cơ cấu nhân sự nên tôi bị nghỉ việc(không có quyết định nghỉ việc), trong thời gian này do công ty nợ BHXH nên tôi không chốt được sổ BHXH, sau khi tôi đã nghĩ thì công ty có làm cho tôi 01 sổ BHXH (sổ BHXH thứ 01) và có đóng BHXH với mức lương 5.25tr/ tháng (thời gian gần đây tôi tra cứu sổ BHXH thì phát hiện có số sổ BHXH thứ 01 này.)
  – Từ 12/2013 đến 2/2015: tôi làm việc tại công ty B (quận Gò Vấp), công ty B có làm cho tôi sổ BHXH (sổ BHXH thứ 02) và tham gia đóng BHXH đầy đủ cho tôi từ lúc vào làm đến khi nghỉ việc T2/2015 (có quyết định nghỉ việc). Tôi đã hưởng trợ cấp TN 03 tháng trong khoảng thời gian này
  – Đến T5/2015, BHXH Thành phố HCM tự ý hủy sổ BHXH thứ 01 của tôi (không có sự đồng ý/ ủy quyền của tôi) với lý do: NLĐ có nhiều sổ
  – Từ 10/2015 đến 3/2020: công ty C (quận Tân Phú), tham gia đóng BHXH cho tôi với mức lương trung bình 4.2tr/ tháng, công ty C tham gia đóng BHXH cho tôi vào số sổ BHXH thứ 02 và đóng BHXH cho tôi từ T10/2015 đến 3/2020. Trong khoảng thời gian 10/2015 đến 5/2016 tôi làm việc tự do (không làm việc trực tiếp tại công ty C, Cty chỉ tham gia đóng BHXH cho tôi)
  – Từ 6/2016 đến 3/2017: tôi làm việc tại công ty D (quận Phú Nhuận), Cty D tham gia đóng BHXH vào số sổ BHXH thứ 02 với mức lương 9tr/ tháng, khi tôi nghỉ việc 4/2017, có QĐ nghỉ việc của cty
  – Từ 5/2017 đến 3/2020: tôi làm việc tại công ty E (quận 03), Cty E tham gia đóng BHXH vào số sổ BHXH thứ 01 (sổ này đã hủy 5/2015), hiện tại tôi đang làm việc chính thức tại công ty này, mức lương bình quân 14tr/ tháng
  Câu hỏi của tôi:
  + BHXH TpHCM, đã tự ý hủy sổ BHXH thứ 01 của tôi trong khi chưa chốt quá trình đóng BHXH tại cty A, như vậy tôi có được hưởng quá trình đóng BHXH tại cty A được không? (5/2012-11/2012)
  + Sổ BHXH thứ 01 đã bị hủy (5/2015) nhưng đến 6/2017 cty E lại tham gia đóng BHXH vào số sổ thứ 1 này và người lao động vẫn đang tham gia làm việc tại cty này thì quá trình xác nhận đóng BHXH tại cty này như thế nào?
  + Quá trình đóng trùng BHXH:
  ++ Trùng BHXH cty C với cty D giai đoạn (6/2016- 3/2017): tôi muốn giữ lại quá trình đóng BHXH của cty D và muốn giảm trùng BHXH của công ty C để thuận tiện cho việc hưởng các chế độ bảo hiểm về sau (cty D đóng mức lương BHXH cao hơn cty C) thì qui trình như thế nào?
  + + Trùng BHXH cty C với cty E giai đoạn (5/2017- 3/2020): tôi muốn giữ lại quá trình đóng BHXH của cty E và muốn giảm trùng BHXH của công ty C để thuận tiện cho việc hưởng các chế độ bảo hiểm về sau (cty E đóng mức lương BHXH cao hơn cty C) thì qui trình như thế nào?
  + + Trong khoảng thời gian giảm trùng của cty C (6/2016 đến 3/2020) có 01 tháng 4/2017 là cty C đóng BHXH cho tôi, Và đóng BHXH từ giai đoạn 10/2015 đến 5/2016, , đóng cách khoảng như vậy có ổn không?
  + Kể từ 4/2020, tôi đã yêu cầu cty C chốt sổ BHXH để tôi đưa tất cả quá trình tham gia BHXH, giảm trùng BHXH, chốt sổ BHXH (cty A) về cty E hiện tại cũa tôi đang làm việc để thuận tiện cho quá trình hưởng BHXH về sau thì quá trình như thế nào? Cần thủ tục gì?
  + Quá trình quyết toán thuế thu nhập cá nhân của tôi như thế nào? cần những chứng từ giảm trừ thuế/ biên lai gì ( Từ cty A đến cty E)? Hiện tại tôi đăng ký 02 người phụ thuộc tại cty E và cty E đã cấp cho tôi 01 chứng từ giảm trừ thuế (1/2019- 12/2019) và chưa có các chứng từ/ biên lai gì thêm.

  Trả lời

Bình luận