Những quy định thuế hiện hành mới nhất 2016

Luật thuế Việt Nam mình thay đổi liên tục nên để tiện cho các bạn làm kế toán thuế nắm bắt thông tin, mình tổng hợp và cập nhật đầy đủ những quy định thuế hiện hành mới nhất 2016 mà mọi kế toán cần phải biết, các luật thuế, thông tư thuế, chính sách thuế GTGT, TNDN, TNCN, quản lý thuế…Mình chỉ liệt kê số hiệu của các quy định, những văn bản này đã được cập nhật đầy đủ trong ebook thuế 2016, các bạn download ở đây nhé: Ebook thuế 2016

quy định thuế hiện hành mới nhất

1. Các quy định về Thuế GTGT:

– Thông tư 219/2013/TT-BTC
– Thông tư 119/2014/TT-BTC
– Thông tư 151/2014/TT-BTC
– Thông tư 26/2015/TT-BTC
– Thông tư 193/2015/TT-BTC
– Thông tư 92/2015/TT- BTC
Thông tư 26, 193 là sửa đổi bổ sung Thông tư 219

2. Các quy định về Thuế TNDN:

– Thông tư 78/2014
– Thông tư 96/2015
– Thông tư 83/2016

3. Các quy định về Thuế TNCN:

– Thông tư 111/2013
– Thông tư 151/2014
– Thông tư 92/2015/TT- BTC

4. Các quy định về Phí đường bộ:

– Thông tư 133/2014
– Thông tư 78/2016

5. Các quy định về Khấu hao TSCĐ:

– Thông tư 45/2013

6. Các quy định về Quản lý thuế:

– Thông tư 156/2013
– Thông tư 151/2014
– Thông tư 26/2015

* Luật 106/2016/QH13 sửa đổi bổ sung thuế GTGT, TTĐB, QLT

7. Chế độ kế toán doanh nghiệp:

– Thông tư 133/2016/TT-BTC: Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ 2016
– Thông tư 200/2014/TT-BTC: Chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 cho doanh nghiệp lớn

Các văn bản trên được cập nhật mới nhất vào ngày 15-08-2016, các bạn theo dõi tại topic này nhé, nếu có thay đổi mình sẽ cập nhật lại. Tải về Ebook thuế 2016 bao gồm tất cả các văn bản trên.

Những quy định thuế hiện hành mới nhất 20164.82/5 (96.49%) 74 votes

       

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận