Cách sử dụng hàm Indirect trong Excel

Khi sử dụng Excel chúng ta cần nắm vững một số hàm quan trọng để phục vụ công việc, học tập của mình. Mục đích tránh mất nhiều thời gian để thống kê và tính toán, cũng như sai sót khi thực hiện quá nhiều thao tác. Hàm Indirect là hàm tham chiếu trong Excel dùng để tham chiếu đến 1 vùng dữ liệu theo tham số nhằm trích lọc dữ liệu. Khi thành thạo thao tác trên hàm này, bạn sẽ nhận thấy nhiều ứng dụng tiện lợi, rút ngắn được thời gian thao tác. Bài viết cung cấp các ứng dụng cơ bản của Indirect trong excel.

Hàm Indirect
Hàm Indirect dùng để tham chiếu đến 1 vùng dữ liệu theo tham số nhằm trích lọc dữ liệu

Hàm INDIRECT là gì?

Hàm INDIRECT cho phép tạo một ô hoặc vùng tham chiếu động trong Excel, nhằm thay đổi một tham chiếu ô trong một công thức mà không làm thay đổi công thức đó.

Cú pháp hàm INDIRECT

INDIRECT (ref_text,[a1]), trong đó bao gồm các đối số

  • Ref_text là đối số bắt buộc, tham chiếu tới một ô có chứa kiểu tham chiếu A1
  • A1 là đối số không bắt buộc, là một giá trị có chức năng chỉ rõ kiểu tham chiếu được chứa trong văn bản tham chiếu ô.

Các ứng dụng cơ bản của hàm Indirect

Tạo các tham chiếu gián tiếp từ các giá trị ô và văn bản

Bằng cách sử dụng công thức INDIRECT gắn liền với dấu (&), bạn có thể kết hợp một chuỗi văn bản và một tham chiếu ô.

Ví dụ như công thức =INDIRECT (“B” & C4) trả về giá trị từ ô B4, được hiểu như sau: Hàm INDIRECT kết nối giữa văn bản “B” và giá trị tại ô C4. Giá trị tại ô C4 tạo ra tham chiếu ô là B4, theo đó, công thức đi đến ô B4 và trả về giá trị của B4.

Sử dụng hàm INDIRECT để cố định một tham chiếu ô

Khi bạn chèn mới hoặc xóa các hàng hoặc cột hiện có trong một trang tính thì Excel sẽ thay đổi các ô tham chiếu. Hàm gián tiếp này khắc phục được bất tiện nêu trên bằng chức năng giữ nguyên các tham chiếu ô trong mọi trường hợp.

Sử dụng hàm INDIRECT với hàm excel khác

Sử dụng hàm INDIRECT và hàm ADDRESS để nhận giá trị một ô nhất định trong khi đang chuyển đổi.

Bằng công thức =INDIRECT (ADDRESS (1,3)), với hàm ADDRESS (1,3) trả về chuỗi $C$1, vì C1 là ô ở giao điểm của hàng 1 và cột thứ 3.

Lỗi hay gặp trong hàm INDIRECT

#Ref! Lỗi

Công thức sẽ trả về #Ref! Lỗi trong trường hợp ref_text không phải là một tham chiếu ô hợp lệ. Cách khắc phục là kiểm tra các đối số của công thức. Kết quả cũng sẽ báo lỗi trong trường hợp vượt quá giới hạn dải.

#NAME! Lỗi

hàm indirect
Kết quả thông báo rằng có một số lỗi trong tên của hàm công thức.

Như vậy, bài viết đã cung cấp cho các bạn những ứng dụng cơ bản nhất của hàm INDIRECT trong Excel. Hãy thường xuyên ghé thăm Dân Tài Chính để cập nhật các hướng dẫn khác về hàm này. Chúc các bạn ứng dụng thành công và hoàn thành tốt công việc học tập của mình!

Xem thêm: Sức mạnh của công thức mảng trong trích lọc dữ liệu và báo cáo | Hướng dẫn sử dụng Pivot Table

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận