Mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất

Giấy đề nghị thanh toán là một mẫu giấy tờ được sử dụng khá phổ biến hiện nay trong các doanh nghiệp, các cơ quan tổ chức nhà nước. Vậy giấy đề nghị thanh toán là gì và cách viết ra sao? Bài viết dưới đây của Dân Tài Chính sẽ giới thiệu đến các bạn cách viết giấy đề nghị thanh toán theo các thông tư mới nhất của Bộ Tài chính ban hành.

1. Giấy đề nghị thanh toán là gì?

Giấy đề nghị thanh toán là mẫu giấy tờ dùng trong trường hợp cá nhân đã chi một khoản tiền phục vụ cho doanh nghiệp như tạm ứng đi công tác, mua sắm tài sản trang thiết bị,…nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa được tạm ứng và sẽ tổng hợp các khoản thực chi (có chứng từ kèm theo) để được thanh toán, kế toán ghi vào sổ kế toán và hạch toán cuối kỳ.

Giấy đề nghị thanh toán được tính là hợp lệ và được xét duyệt chỉ khi cá nhân tự bỏ tiền của mình chi cho những công việc phục vụ cho doanh nghiệp mà có được sự đồng ý, chỉ đạo nhiệm vụ của cấp trên. Nếu cá nhân tự ý chi tiền mà không theo sự cho phép của cấp trên thì coi như đề nghị thanh toán đó không hợp lệ và sẽ không được chấp nhận thanh toán.

Bên cạnh đó, đối với một số doanh nghiệp chậm trễ trong việc trả tiền lương cho người lao động thì người lao động có thể sử dụng giấy đề nghị thanh toán để yêu cầu phía doanh nghiệp thanh toán tiền lương cho mình, đảm bảo quyền lợi hợp pháp.

Mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất

2. Cách viết giấy đề nghị thanh toán

Tuy có nhiều mẫu chi tiết được quy định trong các thông tư do Bộ Tài chính ban hành nhưng nhìn chung giấy đề nghị thanh toán sẽ bao gồm một số thông tin được ghi như sau

Tên đơn vị, doanh nghiệp và bộ phận đề nghị thanh toán được ghi phía bên trái

Họ tên, bộ  của cá nhân đề nghị thanh toán 

Nội dung thanh toán

Phương thức thanh toán: có thể thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt. Nếu lựa chọn phương thức thanh toán là chuyển khoản thì phải ghi rõ thông tin tài khoản ngân hàng của người nhận tiền.

Nguồn kinh phí: có thể là chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí quản lý dự án…

Tổng số tiền ghi trên giấy đề nghị thanh toán ghi cả số và chữ để tránh sai sót

Số lượng chứng từ gốc kèm theo và bản sao hóa đơn chứng từ (nếu có)

Sau khi ứng tiền mua hàng hoặc sau khi chi tiền cho những nhiệm vụ của doanh nghiệp cần lập giấy đề nghị thanh toán. Sau đó, giấy đề nghị thanh toán sẽ được chuyển cho kế toán kiểm tra và ghi ý kiến đề nghị lên giám đốc doanh nghiệp (hoặc người có thẩm quyền) để duyệt khoản chi. Căn cứ vào quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ để làm thủ tục xuất quỹ chi trả.

Mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất

3. Một số mẫu giấy đề nghị thanh toán

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính: Chế độ kế toán theo thông tư 200 áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực kinh doanh và thành phần kinh tế, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tùy theo đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mỗi doanh nghiệp có thể áp dụng thông tư này.

Đơn vị: Công ty Dân Tài Chính
Địa chỉ: Quận Tân Phú, TP HCM
Mẫu số 05 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTCngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày 3 tháng 8 năm 2021 

Kính gửi: Giám đốc Công ty Dân Tài Chính

Họ và tên người đề nghị thanh toán: Nguyễn Thị Thảo

Bộ phận: Phòng Hành chính 

Nội dung thanh toán: Chi tiền mua văn phòng phẩm tháng 7/2021

Số tiền: 7.800.000 (Viết bằng chữ): Bảy triệu tám trăm nghìn đồng

Kèm theo 2  chứng từ gốc: HĐ GTTT 26465 ngày 28/7, PNK 323646 ngày 28/7

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Tải về TẠI ĐÂY

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính: Thông tư 133/2016/TT-BTC áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (bao gồm cả các doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực và thành phần kinh tế., hướng dẫn các nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính.

Đơn vị: Công ty Dân Tài Chính   
Địa chỉ: Quận Tân Phú, TP HCM
Mẫu số 05 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTCngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày 17 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Giám đốc Công ty Dân Tài Chính

Họ và tên người đề nghị thanh toán: Bùi Thu Hiền

Bộ phận (Hoặc địa chỉ): Phòng Kinh doanh

Nội dung thanh toán: Chi phí đi công tác từ ngày 5/8/2021 đến ngày 14/8/2021

Số tiền: 10.000.000 (Viết bằng chữ): Mười triệu đồng

(Kèm theo 2 chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Tải về TẠI ĐÂY 

Mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất

Mẫu giấy đề nghị thanh toán ban hành theo Phụ lục Thông tư 79/2019/TT-BTC: hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công

ĐƠN VỊ: Ban quản lý dự án ABC
Mã QHNS: 656565
Mẫu số: C43-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày 15 tháng 8 năm 2021

– Họ tên người thanh toán: Vũ Thị Phương

– Bộ phận (hoặc địa chỉ): Ban Dự án

– Đề nghị thanh toán tạm ứng theo bảng dưới đây:

Diễn giảiSố tiền
A1
I. Số tiền tạm ứng
1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết
2. Số tạm ứng kỳ này:
– Phiếu chi số 0012345. ngày 3/8/2021
– Phiếu chi số 0012368. ngày 5/8/2021
II. Số tiền đề nghị thanh toán
1. Chứng từ số 103 ngày 5/8/2021
III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại
IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung
12.000.000
1.200.000
13.200.000
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN THANH TOÁN
(Ký, họ tên)
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, họ tên)

Tải về TẠI ĐÂY 

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC:  hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập trừ các đơn vị đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư áp dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp.

Đơn vị: Trường TH Hoa Mai
Mã QHNS: 2662566
Mẫu số: C42-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG 

                                        Ngày 9 tháng 8 năm 2021

– Họ và tên người thanh toán: Vũ Đức Trọng

– Bộ phận (hoặc địa chỉ): Kế toán

– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giảiSố tiền
A1
I. Số tiền tạm ứng
1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết
2. Số tạm ứng kỳ này:
– Phiếu chi số 15596. ngày 8/8/2021
II. Số tiền đề nghị thanh toán
Chứng từ số 125 ngày 8/8/2021
III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại
IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung4.600.000
4.800.000


200.000
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN THANH TOÁN
(Ký, họ tên)
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, họ tên)

  Tải về TẠI ĐÂY

Trên đây là một số mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo các thông tư do Bộ Tài chính ban hành. Hãy theo dõi Dân Tài Chính mỗi ngày để cập nhật các thông tin hữu ích nhé.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận