Ebook thuế 12/2016

Ebook thuế 2016 của Thầy Đào Thụy Hưng – Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh, cập nhật 12/2016 Ebook cập nhật một số văn bản thuế sau: 1. Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ…