X

Thuế

Thuế Việt Nam mới nhất 2019. Cập nhật những quy định thuế mới nhất có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Quy định thuế GTGT, quy định thuế TNDN, quy định thuế TNCN, quy định thuế NTNN…

HTKK mới nhất HTKK 4.2.3 ngày 17/10/2019

Tải phần mềm HTKK mới nhất ngày 17/10/2019 phiên bản htkk 4.2.3 do Tổng Cục Thuế phát hành HTKK là…

iTaxViewer 1.5.8 mới nhất ngày 17/10/2019

iTaxViewer 1.5.8 ngày 17/10/2019 là phiên bản mới nhất của ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của…

HTKK 4.2.1 ngày 30/08/2019

Tải phần mềm HTKK mới nhất ngày 05/08/2019 phiên bản htkk 4.2.1 do Tổng Cục Thuế phát hành HTKK là…

Trích lập dự phòng mới nhất 2019

Hướng dẫn trích lập dự phòng mới nhất theo thông tư 48/2019/TT-BTC Ngày 08/8/2019, Bộ Tài chính vừa ban hành…

HTKK 4.2.0 ngày 05/08/2019

Tải phần mềm HTKK mới nhất ngày 05/08/2019 phiên bản htkk 4.2.0 do Tổng Cục Thuế phát hành HTKK là…

Ebook thuế 08/2019 – Toàn bộ văn bản thuế mới nhất

Ebook thuế là quyển sách nhỏ tập hợp hầu hết những văn bản pháp luật thuế và kế toán hiện…

Thuế môn bài mới nhất

Thuế môn bài thực ra là mức thuế mà các doanh nghiệp, công ty cần phải đóng hằng năm. Các…

Đăng ký mã số thuế cá nhân

Theo quy định tại thông tư 95/2016/TT-BTC thì cơ quan chi trả thu nhập phải đăng ký mã số thuế…

Phần mềm QTTNCN 3.3.2

Phần mềm QTTNCN là gì? QTTNCN là phần mềm đăng ký Mã số thuế cá nhân do Tổng cục Thuế…

Sổ tay thuế 2019

Sổ tay thuế 2019 là một quyển sách nhỏ cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản…

Bạn bè: niemphat.vn, chudaibi.net, thuyetphap.net, tamdaibi.com, phaphay.com, luatnhanqua.com, haynhat.com, excelketoan.net, haihaynhat.com, freefullrss.com