HTKK 4.5.6 ngày 03/04/2021

HTKK 4.5.6 được Tổng cục Thuế nâng cấp ngày 03/04/2012 cập nhật Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (01/ĐNHT) đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của…
HTKK 4.5.5 ngày 25/03/2021

Đã có HTKK 4.5.6 rồi nhé bạn: https://www.dantaichinh.com/htkk-4-5-6/ Ngày 25/03/2021, Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai lên phiên bản HTKK 4.5.5 đáp ứng Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc lập và…
HTKK 4.5.4 ngày 19/03/2021

Đã có HTKK 4.5.5 rồi nhé bạn: https://www.dantaichinh.com/htkk-4-5-5/ Ngày 19/03/2021 Tổng cục thuế nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế lên phiên bản HTKK 4.5.4 sửa lỗi định dạng thẻ XML khi kết xuất tời khai quyết toán thuế TNCN trên…