Ebook thuế 08/2017

Ebook thuế 2017 của Thầy Đào Thụy Hưng – Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh, cập nhật 08/2017 Ebook cập nhật một số văn bản thuế sau: 1. Thông tư 79/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung…