X

Tài chính

Kiến thức tài chính mới nhất 2018. Kế toán là một phần thiết yếu của tài chính. Nó là một chức năng phụ của tài chính. Kế toán cung cấp thông tin về các hoạt động của doanh nghiệp.

Sử dụng hàm FV

Hàm FV là một trong các hàm tài chính để thực hiện tính toán và trả về giá trị tương…

Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh

Lập kế hoạch kinh doanh hay kế hoạch tài chính là việc xây dựng các mục tiêu kinh doanh dựa…

Phân biệt công việc kế toán trưởng và giám đốc tài chính

Kế toán trưởng và Giám đốc tài chính là hai chức danh khác nhau và có liên quan mật thiết…

Vẽ biểu đồ waterfall phân tích biến động doanh thu, chi phí và lợi nhuận

Biểu đồ waterfall (thác nước) được ứng dụng mạnh mẽ trong việc phân tích biến động số liệu, với những…

Lập ngân sách hiệu quả

Lập ngân sách có hiệu quả giúp bạn đạt được mục tiêu tài chính và quản lý tiền của mình…

Mẫu báo cáo tài chính theo tt 200

Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200 mới nhất hiện nay là một tập hợp các báo cáo…

Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp 2015

Ngày 22/12/2014, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ký Thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định số 15/2006 ngày 20/03/2006 về…

Khác nhau giữa tài chính và kế toán

Rất nhiều bạn ra trường và đi làm kế toàn nhiều năm nhưng vẫn chưa phân biệt được sự khác…

Bạn bè: niemphat.vn, chudaibi.net, thuyetphap.net, tamdaibi.com, phaphay.com, luatnhanqua.com, haynhat.com, excelketoan.net, haihaynhat.com, freefullrss.com