Sử dụng hàm if trong excel

Excel là một công cụ văn phòng phổ biến và hữu ích giúp chúng ta thực hiện công việc được hiệu quả hơn, đặc biệt là với những ai làm kế toán. Hàm if (hàm điều kiện) là một trong những hàm được sử dụng nhiều nhất trong excel, và cũng được kết hợp nhiều với các hàm khác. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hàm if trong excel và hàm if kết hợp với hàm and

Cú pháp: IF (điều kiện, giá trị 1, giá trị 2)

Ý nghĩa: Nếu như “điều kiện” đúng thì kết quả hàm trả về là “giá trị 1”, ngược lại trả về “giá trị 2”.

Ví dụ : Sử dụng hàm if và hàm if kết hợp với and để lập danh sách kiểm kê theo giá và kho

Ta có bảng dữ liệu sau:
Sử dụng hàm if trong excel

Yêu cầu lọc những mã hàng có giá trên 10tr và 1 cột khác lọc những mã hàng có giá trên 10tr và ở kho A:
=IF(E5>10000000,”Kiểm”,”Không”)
=IF(AND(E5>10000000,C5=”A”),”Kiểm”,”Không”)
Sau khi thực hiện, kết quả sẽ như bảng bên dưới:
Sử dụng hàm if trong excel 2

Các bạn có thể tải về file mẫu ở đây: hàm if

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận