Sổ tay thuế 2020

Sổ tay thuế 2020 là một quyển sách nhỏ cung cấp thông tin chính và ngắn gọn về thuế dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo, tính đến thời điểm 01/03/2020.

Sổ tay thuế này chỉ đưa ra những hướng dẫn mang tính tổng quát nhất. Việc áp dụng các quy định có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp và từng giao dịch cụ thể, do đó xin quý vị vui lòng tham khảo lại luật thuế chi tiết cụ thể cho từng trường hợp hoặc liên hệ với chuyên viên tư vấn thuế để được tư vấn cụ thể và chính xác hơn

Lịch kkê khai và nộp các loại báo cáo thuế năm 2020

Tháng Thời hạn nộp DN kê khai thuế GTGT theo Quý DN kê khai thuế GTGT theo Tháng
1 20/1/2020 Tờ khai Thuế GTGT T12/2019
Tờ khai Thuế TNCN T12/2019 (nếu có)
30/1/2020 Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2019 Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2019 (nếu có)
Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2019 (nếu có)
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2019 (nếu có) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2019
BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2019
Nộp tiền thuế môn bài năm 2020 Nộp tiền thuế môn bài năm 2020
2 20/2/2020 Tờ khai Thuế GTGT T1/2020
Tờ khai Thuế TNCN T1/2020 (nếu có)
3 20/3/2020 Tờ khai Thuế GTGT T2/2020
Tờ khai Thuế TNCN T2/2020 (nếu có)
31/3/2020 Quyết toán Thuế TNDN năm 2019 Quyết toán Thuế TNDN năm 2019
Quyết toán Thuế TNCN năm 2019 Quyết toán Thuế TNCN năm 2019
Báo Cáo Tài Chính năm 2019 Báo Cáo Tài Chính năm 2019
4 20/4/2020 Tờ khai Thuế GTGT T3/2020
Tờ khai Thuế TNCN T3/2020 (nếu có)
30/4/2020 Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2020 Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2020 (nếu có)
Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2020 (nếu có)
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2020 (nếu có) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2020
BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2020
5 20/5/2020 Tờ khai Thuế GTGT T4/2020
Tờ khai Thuế TNCN T4/2020 (nếu có)
6 20/6/2020 Tờ khai Thuế GTGT T5/2020
Tờ khai Thuế TNCN T5/2020 (nếu có)
7 20/7/2020 Tờ khai Thuế GTGT T6/2020
Tờ khai Thuế TNCN T6/2020 (nếu có)
30/7/2020 Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2020 Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2020
Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2020 (nếu có)
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2020 BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2020
BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2020
8 20/8/2020 Tờ khai Thuế GTGT T7/2020 (nếu có)
Tờ khai Thuế TNCN T7/2020 (nếu có)
9 20/9/2020 Tờ khai Thuế GTGT T8/2020 (nếu có)
Tờ khai Thuế TNCN T8/2020 (nếu có)
10 20/10/2020 Tờ khai Thuế GTGT T9/2020
Tờ khai Thuế TNCN T9/2020 (nếu có)
30/10/2020 Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2020 Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2020
Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2020 (nếu có)
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2020 BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2020
BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2020
11 20/11/2020 Tờ khai Thuế GTGT T10/2020
Tờ khai Thuế TNCN T10/2020 (nếu có)
12 20/12/2020 Tờ khai Thuế GTGT T11/2020
Tờ khai Thuế TNCN T11/2020 (nếu có)

Download:
Bản tiếng Việt: http://www.mediafire.com/file/0dhw280cny8uh70/PWC_-_S%25E1%25BB%2595_tay_thu%25E1%25BA%25BF_Vietnam_2020.pdf/file

Bản tiếng Anh: http://www.mediafire.com/file/0dhw280cny8uh70/PWC_-_S%25E1%25BB%2595_tay_thu%25E1%25BA%25BF_Vietnam_2020.pdf/file

Nguồn file: PWC

Xem thêm: Ebook thuế 2020 cung cấp các văn bản Pháp luật thuế mới nhất hiện nay

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận