Khổ vì giỏi excel

Giỏi Excel là một lợi thế rất lớn khi đi làm việc, đặc biệt là với những bạn làm kế toán, tài chính. Tuy nhiên, đôi khi nổi tiếng vì bạn quá giỏi excel trong mắt mọi người cũng mang…