Mức đóng BHXH

Hiện nay, theo quy định thì doanh nghiệp và người lao động nếu không thực hiện đóng BHXH thì sẽ bị phạt hành chính đồng thời truy lĩnh số tiền chưa đóng. Vì vậy, hầu hết các doanh nghiệp và người lao động đều thực hiện đóng BHXH. Nhưng mức đóng BHXH là bao nhiêu thì không phải ai cũng biết. Bài viết này sẽ cập nhật cho bạn về mức đóng BHXH 2019 mới nhất.

Quy định các khoản phải đóng BHXH 2021

Mức đóng BHXH 2019
Mức đóng BHXH 2021

Mức đóng bảo hiểm BHXH sẽ tùy thuộc vào mức lương của người lao động. Theo quy định thì tiền lương hàng tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động sẽ do người sử dụng lao động quyết định. Tiền lương đóng bảo hiểm sẽ bao gồm mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác. Trong đó:

Mức lương

Đây là mức lương tính theo thời gian công việc của người lao động hay theo chức danh được ghi trên thang bảng lương. Mức lương này được thể hiện trong hợp đồng mà người lao động thỏa thuận ký kết với doanh nghiệp.
Lưu ý:
Đối với những người làm công việc hưởng lương theo doanh số, sản phẩm thì mức lương sẽ được tính theo thời gian để xác định mức lương khoán.
Đối với người lao động khi ngừng việc theo quy định của pháp luật nhưng vẫn được hưởng lương thì người lao động và người sử dụng lao động đóng mức BHXH theo mức lương được hưởng.

Phụ cấp lương

Các khoản phụ cấp phải đóng BHXH
Các khoản phụ cấp phải đóng BHXH

Phụ cấp lương là khoản để bù đắp thêm cho người lao động về các yếu tố như tính chất, điều kiện của công việc hay đơn giản là để tạo nên sức hấp dẫn của công việc với người lao động. Những khoản phụ cấp có thể kể đến như phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp độc hại… Những khoản phụ cấp này có tính trong mục đóng bảo hiểm bắt buộc.
Các khoản bổ sung khác
Các khoản bổ sung khác mà người lao động và người sử dụng lao động đã thỏa thuận. Các khoản này có thể có mức tiền cụ thể được quy định trong hợp đồng và được trả cùng với lương hàng tháng hoặc cũng có thể là không có mức cố định và không được trả thường xuyên.

Mức đóng BHXH 2021 mới nhất

Mức đóng BHXH
Mức đóng BHXH

Theo cập nhật mới nhất thì mức đóng BHXH người lao động sẽ phải đóng 8% còn người sử dụng lao động sẽ phải đóng 17.5%. Trong đó, mức lương để đóng bảo hiểm sẽ có mức tối thiểu và mức tối đa tùy theo quy định của từng vùng.

Mức lương tối thiểu đóng BHXH từ ngày 01/07/2019

Căn cứ Điều 3, Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về mức lương tối thiểu vùng như sau:

VùngMức đóng tối thiểu vùngMức lương tối thiểu đóng BHXH
Đối với người chưa học nghềĐối với người đã học nghề (+7%)
I4.180.000 vnd4.180.000 vnd4.472.600 vnd
II3.710.000 vnd3.710.000 vnd3.969.700 vnd
III3.280.000 vnd3.280.000 vnd3.477.500 vnd
IV2.920.000 vnd2.920.000 vnd3.121.400 vnd

Mức lương tối đa đóng BHXH từ ngày 01/07/2019

Mức lương cơ sở mới nhất
Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mới nhất về mức lương cơ sở cho người lao động sẽ tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng.

Mức đóng BHXH 2019 theo quy định là không quá 20 lần so với mức lương cơ sở. Vì vậy, căn cứ theo mức lương cơ sở ở trên thì mức tối đa có thể đóng BHXH là 1.490.000 x 20 = 29.800.000 đồng/tháng.

Trên đây là những cập nhật mới nhất về mức đóng BHXH 2019. Hy vọng với những chia sẻ này sẽ giúp bạn cập nhật được những thông tin mới nhất về quy định đóng BHXH.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận