Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất

Kế toán trưởng có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng, chủ chốt đối với một doanh nghiệp. Do đó việc bổ sung, điều chỉnh nhân sự Kế toán trưởng là những quyết định quan trọng cần có sự đồng ý của Ban lãnh đạo công ty. Bài viết dưới đây của Dân Tài Chính sẽ cung cấp đến các bạn quy trình bổ nhiệm kế toán trưởng cũng như mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất phù hợp tất cả loại hình doanh nghiệp và theo quy định mới nhất

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất

1. Kế toán trưởng là gì? Công ty có bắt buộc phải có kế toán trưởng hay không? 

Kế toán trưởng là một chức danh nghề nghiệp, là người đứng đầu trong phòng kế toán phụ trách về mặt tài chính của công ty, chỉ đạo và định hướng về mặt tài chính, giúp cho ban lãnh đạo nắm được tình hình và đưa ra định hướng đúng đắn cho doanh nghiệp. Đặc biệt, trong các doanh nghiệp lớn, kế toán trưởng sẽ là người giám sát các hoạt động của nhóm chuyên gia tài chính về các mặt và có vai trò dưới quyền của CFO – giám đốc tài chính.

Kế toán trưởng cần phải có năng lực điều hành, quản lý, tổ chức các công tác kế toán, là những người đại diện cho toàn bộ hệ thống kế toán của công ty và chịu trách nhiệm với ban lãnh đạo của công ty. 

Kế toán trưởng là những chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, tài chính, được nhận vào công tác dựa vào sự tín nhiệm và thông qua quá trình bổ nhiệm của ban lãnh đạo công ty, tổ chức, đơn vị sự nghiệp. Để trở thành kế toán trưởng không chỉ cần kinh nghiệm dày dặn và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao mà còn phải có những phẩm chất đúng đắn, tốt đẹp. 

Điều kiện để trở thành kế toán trưởng

Theo luật Kế toán, để trở thành một kế toán trưởng cần phải đáp ứng được các yêu cầu sau: kế toán trưởng cần phải đảm bảo về chuyên môn và nghiệp vụ, đồng thời có chuyên môn đào tạo từ bậc Trung cấp trở lên.

Đối với những người có trình độ Đại học trở lên về chuyên môn và nghiệp vụ kế toán cần thời gian công tác thực tế ít nhất 2 năm.

Còn đối với những ai được đào tạo từ bậc Trung cấp thì cần ít nhất 3 năm làm việc thực tế trong lĩnh vực kế toán mới đủ điều kiện trở thành kế toán trưởng. Ngoài ra, kế toán trưởng cũng cần phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán.

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất

Các công ty có bắt buộc phải có kế toán trưởng hay không?

Trường hợp cần có kế toán trưởng

Theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định của Chính phủ, tất cả các doanh nghiệp bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

Nếu chưa thể bổ nhiệm ngay được kế toán trưởng thì doanh nghiệp cần thuê dịch vụ ngoài hoặc bố trí người phụ trách kế toán để đảm bảo hoạt động tài chính của mình. Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ chỉ có thời gian tối đa là mười hai tháng trước khi bắt buộc bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng làm việc toàn thời gian phụ trách hoạt động kế toán.

Trường hợp không cần kế toán trưởng

Tuy nhiên, nghị định Nghị định 174/2016/NĐ-CP cũng chỉ rõ những doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán mà không cần bổ nhiệm kế toán trưởng. Doanh nghiệp siêu nhỏ là những doanh nghiệp có không quá 10 lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bao gồm cả các loại hình doanh nghiệp (thương mại và dịch vụ, nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp và xây dựng). Ở những doanh nghiệp này, doanh nghiệp có thể thuê dịch vụ kế toán bên ngoài nếu thấy cần thiết và không bắt buộc phải có kế toán trưởng.

2.Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Các quyết định bổ nhiệm đều mang tính quy phạm về mặt pháp lý, do vậy nội dung và hình thức cần trình bày đầy đủ, rõ ràng, chính xác các thông tin liên quan đến người được bổ nhiệm như thông tin cá nhân, quyền lợi và trách nhiệm. Hình thức và nội dung của các quyết định bổ nhiệm cơ bản đều giống nhau, có các yếu tố cơ bản sau:

Mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng bao gồm phần mở đầu, phần nội dung và phần kết thúc

Phần mở đầu bao gồm:

Quốc hiệu được ghi đúng theo quy định trình bày văn bản hành chính (Về cỡ chữ và kiểu chữ) – Cỡ chữ đối với dòng đầu tiên là 13 (hoặc 14) và được viết in hoa, bôi đậm. Đối với dòng thứ hai thì ghi in thường, bôi đậm và để hơn dòng đầu 1 cỡ chữ.

Tên quyết định (về việc…)

Tên Tổng giám đốc/ Giám đốc công ty

Các căn cứ liên quan đến quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Nội dung: Nội dung mẫu Quyết định bổ nhiệm bao gồm các điều khoản điều kiện có liên quan đến chức vụ có hiệu lực đối với cá nhân được bổ nhiệm, quyền và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm.

Phần kết thúc: Phần kết thúc bao gồm nơi nhận và chữ ký, đóng dấu của đại diện Ban Giám đốc.

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất

Dưới đây là mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất

CÔNG TY DÂN TÀI CHÍNHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 11/2021/QĐ – BNKTTĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
…..o0o…..

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY DÂN TÀI CHÍNH

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY DÂN TÀI CHÍNH

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Dân Tài Chính;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Dân Tài Chính;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm

Ông/Bà: Nguyễn Đức Mạnh         Giới tính: Nam

Sinh ngày: 02/12/1972    Dân tộc: Kinh          Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/Hộ chiếu: 03530223266

Nơi cấp: Hà Nội        Ngày cấp: 17/10/2019.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 11, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 11, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Dân Tài Chính

Điều 2: Ông (bà) Nguyễn Đức Mạnh có các nghĩa vụ:

– Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, quản lý, đôn đốc các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

– Tuân thủ pháp luật và tuân thủ các quy định, quy chế quản lý tài chính của Công ty;

– Phải tổ chức, quản lý, kiểm tra các nhân viên kế toán trong phòng kế toán, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của bộ phận kế toán.

Và các quyền:

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách kịp thời, chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ khi có yêu cầu;

– Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan đến hoạt động kế toán của doanh nghiệp;

– Ký duyệt các các chứng từ kế toán, báo cáo cuối kỳ và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) Nguyễn Đức Mạnh được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) Nguyễn Đức Mạnh và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
– Như điều 3
– Lưu VP
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Tải về TẠI ĐÂY

Trên đây là mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, có thể áp dụng cho cả công ty TNHH, công ty cổ phần và các loại hình công ty khác. Hãy theo dõi Dân Tài Chính để tham khảo thêm các mẫu biểu khác nhé. 

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận