Mẫu phiếu thu mới nhất

Phiếu thu là một trong những chứng từ được sử dụng thường xuyên nhất trong các nghiệp vụ thường ngày của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp thương mại. Mặc dù nó không phức tạp nhưng không phải ai cũng biết chọn lựa mẫu phiếu nào cho phù hợp. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu một số mẫu phiếu thu do Bộ Tài Chính ban hành để quý độc giả có thể tham khảo và lựa chọn phù hợp với doanh nghiệp của mình.

Mẫu phiếu thu mới nhất

1. Phiếu thu là gì?

Phiếu thu là mẫu chứng từ, hóa đơn thu tiền mặt được lập để thể hiện quá trình giao dịch đã hoàn thành tương ứng với khoản tiền đó. Phiếu thu là một trong những biểu mẫu không thể thiếu trong các nghiệp vụ kế toán thường xuyên của doanh nghiệp, cùng với các mẫu phiếu chi, mẫu phiếu nhập kho, phiếu xuất kho

Mẫu phiếu thu được các đơn vị, tổ chức hay doanh nghiệp sử dụng với mục đích để xác định số tiền mặt hay ngoại tệ được nhập vào quỹ. Đây là một chứng từ bắt buộc phải phát sinh các khoản tiền mặt Việt Nam hoặc ngoại tệ nhập vào quỹ.

Phiếu thu cũng được coi là một chứng từ được sử dụng để thủ quỹ làm căn cứ để thu tiền, kế toán ghi chép, hạch toán các khoản thu có liên quan, ghi sổ quỹ.

Phiếu thu có thể được đóng thành quyển và được dùng trong 1 năm. Số phiếu thu được đánh số liên tục theo thứ tự trong một năm kế toán.

Mẫu phiếu thu mới nhất

2. Cách lập phiếu thu

Ở góc trên cùng bên trái của Phiếu thu phải ghi tên đơn vị và địa chỉ đơn vị;

– Mỗi Phiếu thu phải ghi số quyển và số phiếu thu để tiện theo dõi

– Ghi rõ ngày, tháng, năm lập Phiếu thu;

– Ghi chính xác họ, tên, địa chỉ (đơn vị) người nộp tiền để kiểm tra lại khi cần;

– Ghi rõ chi tiết lý do nộp tiền để tiện theo dõi;

– Ghi cả bằng số và bằng chữ, đơn vị tiền để tránh việc sai sót và cần sửa chữa;

– Ghi số lượng chứng từ gốc đã nộp kèm theo trong Phiếu thu. Điều này sẽ giúp cho người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý hoạt động thu chi, chứng từ của doanh nghiệp, đơn vị.

Tương tự như mẫu biên bản bàn giao tài sản sau khi hoàn thành các nội dung trên, cán bộ phụ trách kế toán sẽ lập Phiếu thu thành 3 liên và yêu cầu người nộp tiền ký vào Phiếu thu, sau đó chuyển cho giám đốc đơn vị và kế toán trưởng kiểm tra và ký duyệt. Cuối cùng, cán bộ phụ trách kế toán sẽ chuyển cho thủ quỹ để làm thủ tục nhập quỹ.

Sau khi đã nhận đủ số tiền, thủ quỹ sẽ ghi số tiền thực tế nhập quỹ (bằng số và bằng chữ) vào Phiếu thu. Thủ quỹ giữ lại một liên để ghi vào sổ quỹ, một liên giao cho người nộp tiền, liên còn lại sẽ lưu trữ tại nơi lập phiếu. Cuối ngày toàn bộ Phiếu thu kèm theo chứng từ gốc phải chuyển cho kế toán để ghi chép và hạch toán vào sổ kế toán.

Chú ý:

Nếu là nghiệp vụ thu ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm nhập quỹ;

Doanh nghiệp đóng dấu lên Phiếu thu giao cho người nộp tiền;

Doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có thể dùng mẫu Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 200.

Các mẫu Phiếu thu này hiện có bán quyển in sẵn, có thể sử dụng được, các doanh nghiệp khác nhau sẽ có cách viết mẫu phiếu thu khác nhau

Mẫu phiếu thu mới nhất

Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

ĐƠN VỊ: ………………
MãQHNS:……………..
Mẫu số: C40-BB(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

            PHIẾU THU                                   

                                                                                                                  Quyển số:…………

                                     Ngày …….tháng …….năm …….                        Số:…………….

                                                                                                                         Nợ:……………

                                                                                                                         Có:…………….

Họ tên người nộp tiền: ……………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Nội dung: ………………………………………………………………………………………

Số tiền: ……………………………………………………………………………….(loại tiền)

(Viết bằng chữ): ……………………………………………………………………………….

Kèm theo: ………………………………………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, họ tên, đóng dấu)KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)NGƯỜI LẬP(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: – Bằng số: ……………………………………………………………….

                                – Bằng chữ: ……………………………………………………………..

NGƯỜI NỘP(Ký, họ tên)Ngày….tháng…..năm……THỦ QUỸ(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ: ………………………………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi: ………………………………………………………………………….

Tải về TẠI ĐÂY

Mẫu Phiếu thu Thông tư 132/2018/TT-BTC cho DN siêu nhỏ


Đơn vị:……………….
Địa chỉ:…………..
Mẫu số 01 – TT(Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

                                                  PHIẾU THU                                 

                                                                                                         Quyển số:…………

                         Ngày …….tháng …….năm …….                     Số:………………….

Họ và tên người nộp tiền: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lý do nộp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Số tiền: . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Viết bằng chữ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kèm theo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chứng từ gốc: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   Ngày …..tháng …..năm ……
Giám đốc(Ký, họ tên, đóng dấu)Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Người nộp tiền(Ký, họ tên)Thủ quỹ(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………..

Tải về TẠI ĐÂY

Mẫu Phiếu thu tại Thông tư 133/2016/TT-BTC cho DN nhỏ và vừa

Đơn vị:…………………
Địa chỉ: ………………
Mẫu số 01 – TT(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

                                                  PHIẾU THU                                 

                                                                                                         Quyển số:…………

                         Ngày …….tháng …….năm …….                     Số:………………….

Họ và tên người nộp tiền:……………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………..

Lý do nộp:………………………………………………………………………………………………………..

Số tiền: ………………… (Viết bằng chữ):……………………………………………………………

Kèm theo: ……………………………………………………… Chứng từ gốc:

Ngày…. tháng…. năm….

Giám đốc(Ký, họ tên, đóng dấu)Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Người nộp tiền(Ký, họ tên)Người lập phiếu(Ký, họ tên)Thủ quỹ(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………

+ Tỷ giá ngoại tệ:……………………………………………………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi:……………………………………………………………………………………………….

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Tải về TẠI ĐÂY

Mẫu Phiếu thu tại Thông tư 200/2014/TT-BTC cho mọi DN


Đơn vị:……………
Địa chỉ:………..
Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

                                                              PHIẾU THU                                          

                                                                                                                   Quyển số:…………

                                                   Ngày …….tháng …….năm …….              Số:…………….

                                                                                                                          Nợ:……………

                                                                                                                       Có:…………….

Họ và tên người nộp tiền:……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………

Lý do nộp:…………………………………………………………………………………………………………..

Số tiền:……………………………….(Viết bằng chữ):………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

Kèm theo:……………………………………………………………Chứng từ gốc:

    Ngày …..tháng …..năm ……
Giám đốcKế toán trưởngNgười nộptiềnNgười lập phiếuThủ quỹ
(Ký, họ tên, đóng dấu)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):……………………………………………………………………

+ Số tiền quy đổi:……………………………………………………………………………………………………..

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Tải về TẠI ĐÂY

Trên đây là một số mẫu phiếu thu theo các thông tư ban hành của Bộ Tài chính. Hãy theo dõi Dân Tài Chính mỗi ngày để cập nhật các thông tin mới nhất về tài chính, kế toán, thuế nhé.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận