Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất

Thanh lý hợp đồng là khâu cuối cùng để hoàn tất một hợp đồng kinh tế. Sau khi thực hiện hợp đồng, các cá nhân nên thực hiện thanh lý hợp đồng để tránh các tranh chấp phát sinh giữa các bên liên quan. Sau đây là mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất mà Dân Tài Chính muốn giới thiệu với quý độc giả.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất

1. Biên bản thanh lý hợp đồng là gì

Biên bản thanh lý hợp đồng là mẫu biên bản nhằm ghi nhận sau khi hoàn thành một công việc nào đó được hai bên tham gia xác nhận lại khối lượng, chất lượng, và các nghĩa vụ phát sinh sau quá trình hoàn tất công việc đó, tiến hành nghiệm thu cũng như các nghĩa vụ thanh toán và hai bên cùng đồng ý ký tên.

Thông qua việc thanh lý hợp đồng, các bên sẽ xác nhận mức độ thực hiện nội dung công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng, các khoản thuộc trách nhiệm pháp lý của mình. Khi bắt đầu thời gian các bên ký vào hợp đồng, hợp đồng thanh lý chính thức có giá trị pháp lý. Khi hợp đồng có hiệu lực, những phần quyền và nghĩa vụ nào mà các bên đã thực hiện và có thỏa thuận với nhau xem như chấm dứt, chỉ riêng đối với những phần quyền và nghĩa vụ còn chưa thực hiện được thì vẫn còn hiệu lực. 

Bản chất của việc thanh lý hợp đồng có thể hiểu là sự ghi nhận lại tiến độ thực hiện hợp đồng của các bên. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực đặc thù, việc thanh lý hợp đồng chỉ diễn ra khi hủy bỏ hoặc hợp đồng được hoàn thành. Việc chấm dứt các hợp đồng được ký kết do các bên thỏa thuận. Hiện nay không quy định bắt buộc việc chấm dứt hợp đồng bằng văn bản pháp luật. Tuy nhiên để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên cũng như có căn cứ xác thực khi xảy ra tranh chấp thì các các nhân tổ chức nên lập các văn bản để thỏa thuận việc chấm dứt hợp đồng.

2. Một số lưu ý khi điền mẫu thanh lý hợp đồng

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất

Các thông tin trong hợp đồng phải được điền đầy đủ, chính xác, không tẩy xóa.

Trong biên bản thanh lý hợp đồng phải nêu rõ các quyền và nghĩa vụ mà các bên liên quan đã thực hiện, thời điểm hợp đồng đã ký kết bắt đầu chấm dứt. Biên bản thanh lý hợp đồng thường không bao giờ đi một mình, nó được lập trên cơ sở của một hợp đồng kinh tế khác. Vì vậy, các quy định trong biên bản thanh lý hợp đồng phải hợp lý so với hợp đồng chính.

Hiện nay không có văn bản nào quy định về điều kiện để được tiến hành thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, về nguyên tắc Bộ luật dân sự luôn tôn trọng nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân miễn là không trái quy định của pháp luật.

Cụ thể theo quy định tại điều 422 Bộ luật Dân sự 2015 quy định hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây:

1. Hợp đồng đã được hoàn thành theo khối lượng được kí kết;

2. Theo thỏa thuận của các bên có liên quan;

3. Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính các cá nhân, pháp nhân đó thực hiện và kí kết;

4. Hợp đồng  bị đơn phương hủy bỏ, chấm dứt thực hiện;

5. Các đối tượng của hợp đồng không còn nên không thể thực hiện tiếp hợp đồng;

6. Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật Dân sự;

7. Các trường hợp khác do Luật quy định.

3. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: 05/2021/TLHĐ

Căn cứ vào Hợp đồng  số: 052/09/2020 HĐDV ký ngày 15/09/2020 

Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện hợp đồng và nhu cầu của các bên

Hôm nay, ngày 30 tháng 05 năm 2021 Tại Văn phòng công ty Dân Tài Chính, Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY DÂN TÀI CHÍNH

Đại diện: Ông Nguyễn Văn X                                             Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Phường 4, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

Số điện thoại        028.8456789

BÊN B: CÔNG TY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ABC

Đại diện: Hoàng Thị Y                                                        Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Số 16, Nguyễn Văn Linh, Hà Đông, Hà Nội

Số điện thoại :      0123.798.654

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng cung cấp dịch vụ số: 052/09/2020 HĐDV ký ngày 15/09/2020

ĐIỀU 1. NỘI DUNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG

1.1. Hai bên xác nhận Bên A và Bên B đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ của mình theo đúng Hợp Đồng và thanh lý Hợp Đồng;

1.2. Hai bên đồng ý ghi nhận sự hợp tác, tích cực của Bên A và Bên B trong việc thực hiện Hợp Đồng. Hai bên nhất trí thanh lý hợp đồng nêu trên.

ĐIỀU 2. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

2.1. Hai Bên thống nhất ý chí rằng không có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh đến Hợp Đồng cho đến ngày ký Biên bản thanh lý Hợp đồng này;

2.2. Biên bản thanh lý Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bên không còn bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào liên quan đến Hợp Đồng và cam kết không khiếu nại gì đối với Hợp Đồng sau khi ký Biên bản thanh lý Hợp đồng,  số: 052/09/2020 HĐDV ký ngày 15/09/2020 

2.3. Biên bản thanh lý Hợp Đồng này được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

                        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

Tải về tại đây

Xem thêm: Kỹ năng mua hàng chuyên nghiệp

Trên đây là mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mới nhất. Quý độc giả hãy truy cập Dân Tài Chính mỗi ngày để cập nhật các thông tin bổ ích về các lĩnh vưc kế toán, tài chính,.. nhé.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận