Liên hệ

Mọi đóng góp ý kiến và bài viết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:
ke-toan-quan-tri-va-ke-toan-tai-chinh
– Địa chỉ liên hệ trực tiếp: 744/17 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
– Hoặc qua email: dantaichinh.com@gmail.com
– Hoặc qua kênh mạng xã hội:

https://www.facebook.com/dantaichinhcom
https://twitter.com/dantaichinhcom
https://www.linkedin.com/in/dantaichinh/
https://www.pinterest.com/dantaichinh/
https://dantaichinh.tumblr.com/
https://soundcloud.com/dantaichinh
https://www.youtube.com/channel/UCjo8nujCDbYDxHHaZIqGEyw
https://sites.google.com/site/dantaichinh1/
https://dantaichinhcom.blogspot.com/
https://medium.com/@dantaichinh
https://dantaichinhcom.wordpress.com/
https://ello.co/dantaichinh
https://dantaichinh.weebly.com/

Xin cảm ơn!

Phạm Thanh Hải