HTKK 4.5.6 ngày 03/04/2021

Đã có HTKK 4.5.7 rồi nhé bạn: https://www.dantaichinh.com/htkk-4-5-7/ HTKK 4.5.6 được Tổng cục Thuế nâng cấp ngày 03/04/2021 cập nhật Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (01/ĐNHT) đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định chi…
HTKK 4.5.5 ngày 25/03/2021

Đã có HTKK 4.5.6 rồi nhé bạn: https://www.dantaichinh.com/htkk-4-5-6/ Ngày 25/03/2021, Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai lên phiên bản HTKK 4.5.5 đáp ứng Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc lập và…
Lương cơ bản

Lương cơ bản là một thuật ngữ khá quen thuộc với nhiều người mặc dù nó chưa được đề cập rõ ràng trong các văn bản pháp luật. Lương cơ bản là gì? Các quy định về lương cơ bản…