X

Kế toán

Kiến thức và kinh nghiệm kế toán mới nhất 2019. Kế toán là một phần thiết yếu của tài chính. Nó là một chức năng phụ của tài chính. Kế toán cung cấp thông tin về các hoạt động của doanh nghiệp.

iTaxViewer 1.5.8 mới nhất ngày 17/10/2019

iTaxViewer 1.5.8 ngày 17/10/2019 là phiên bản mới nhất của ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của…

HTKK 4.2.1 ngày 30/08/2019

Tải phần mềm HTKK mới nhất ngày 05/08/2019 phiên bản htkk 4.2.1 do Tổng Cục Thuế phát hành HTKK là…

Trích lập dự phòng mới nhất 2019

Hướng dẫn trích lập dự phòng mới nhất theo thông tư 48/2019/TT-BTC Ngày 08/8/2019, Bộ Tài chính vừa ban hành…

Ebook thuế 08/2019 – Toàn bộ văn bản thuế mới nhất

Ebook thuế là quyển sách nhỏ tập hợp hầu hết những văn bản pháp luật thuế và kế toán hiện…

Lương tối thiểu vùng 2019

Lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất theo vùng mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động…

Đăng ký mã số thuế cá nhân

Theo quy định tại thông tư 95/2016/TT-BTC thì cơ quan chi trả thu nhập phải đăng ký mã số thuế…

Phần mềm QTTNCN 3.3.2

Phần mềm QTTNCN là gì? QTTNCN là phần mềm đăng ký Mã số thuế cá nhân do Tổng cục Thuế…

Sổ tay thuế 2019

Sổ tay thuế 2019 là một quyển sách nhỏ cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản…

Lương cơ bản 2019

Lương cơ bản theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP áp dụng từ ngày 01/07/2019 Lương cơ bản là mức lương thỏa thuận…

Hợp đồng thuê nhà mới nhất

Hợp đồng thuê nhà là một thỏa thuận bằng lời nói hoặc bằng văn bản giữa người thuê nhà và…

Bạn bè: niemphat.vn, chudaibi.net, thuyetphap.net, tamdaibi.com, phaphay.com, luatnhanqua.com, haynhat.com, excelketoan.net, haihaynhat.com, freefullrss.com