Lương cơ bản

Lương cơ bản là một thuật ngữ khá quen thuộc với nhiều người mặc dù nó chưa được đề cập rõ ràng trong các văn bản pháp luật. Lương cơ bản là gì? Các quy định về lương cơ bản…