Hướng dẫn sử dụng macro trong excel

Macro là một chương trình bao gồm các lệnh và hàm được thi hành các thao tác mỗi khi bạn cần. Macro có thể tự động thực hiện thao tác và làm giảm các bước để hoàn thành những công việc thường xuyên, giúp các bạn tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước lặp đi lặp lại trong Excel, hoặc thực hiện những chức năng chuyên sâu hơn mà các hàm không thể làm được..

macro excel
Có 2 cách tạo ra macro: Cách đơn giản nhất là dùng tính năng ghi macro để ghi lại các thao tác được lặp đi lặp lại, cách 2 là dùng mã lệnh VBA để viết macro

Các bạn có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng macro trong excel ở video dưới đây.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận