X

HTKK

HTKK mới nhất 2019 htkk 4.2.2 được Tổng Cục Thuế nâng cấp ngày 07/10/2019 bổ sung một số tính năng mới và sửa các lỗi kê khai trong phiên bản trước đây htkk 4.2.3

HTKK mới nhất HTKK 4.2.3 ngày 17/10/2019

Tải phần mềm HTKK mới nhất ngày 17/10/2019 phiên bản htkk 4.2.3 do Tổng Cục Thuế phát hành HTKK là…

iTaxViewer 1.5.8 mới nhất ngày 17/10/2019

iTaxViewer 1.5.8 ngày 17/10/2019 là phiên bản mới nhất của ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của…

HTKK 4.2.1 ngày 30/08/2019

Tải phần mềm HTKK mới nhất ngày 05/08/2019 phiên bản htkk 4.2.1 do Tổng Cục Thuế phát hành HTKK là…

HTKK 4.2.0 ngày 05/08/2019

Tải phần mềm HTKK mới nhất ngày 05/08/2019 phiên bản htkk 4.2.0 do Tổng Cục Thuế phát hành HTKK là…

Phần mềm QTTNCN 3.3.2

Phần mềm QTTNCN là gì? QTTNCN là phần mềm đăng ký Mã số thuế cá nhân do Tổng cục Thuế…

Những tính năng nổi bật của Hỗ trợ kê khai HTKK 4.2.0

Để đáp ứng xu thế phát triển công nghệ hiện tại đồng thời nâng cao hiệu quả hỗ trợ NNT,…

Bạn bè: niemphat.vn, chudaibi.net, thuyetphap.net, tamdaibi.com, phaphay.com, luatnhanqua.com, haynhat.com, excelketoan.net, haihaynhat.com, freefullrss.com