X

Hỏi đáp

Tư vấn hỏi đáp kế toán tài chính, thuế, excel và phần mềm kế toán, ERP, giải đáp tất cả các thắc mắc về thuế và kế toán theo quy định mới nhất của Bộ Tài Chính và Tổng Cục Thuế

Chứng chỉ hành nghề thuế

Thời gian, lịch thi, hồ sơ và thủ tục thi chứng chỉ hành nghề thuế 2019 theo thông báo số…

Hàng hoá dịch vụ đầu vào không có hoá đơn

Câu hỏi về hàng hoá dịch vụ đầu vào không có hoá đơn: Công ty tôi có thuê lao động…

Bạn bè: niemphat.vn, chudaibi.net, thuyetphap.net, tamdaibi.com, phaphay.com, luatnhanqua.com, haynhat.com, excelketoan.net, haihaynhat.com, freefullrss.com