Cú pháp và cách sử dụng hàm Isna

Hàm Isna được sử dụng khá phổ biến trong Excel nên có thể bạn cũng đã từng biết đến hàm Isna qua những lần sử dụng Excel để làm việc. Hàm Isna này ngoài việc sử dụng độc lập còn thường được thấy đi kèm theo hàm vlookup hoặc If. Loại hàm này là gì? Ý nghĩa và cách dùng ra sao? Hãy cùng Dantaichinh.com tìm hiểu ngay sau đây.

Cú pháp hàm Isna

Hàm Isna là loại hàm dùng để phân biệt các giá trị có phải là #N/A hay không không phải #N/A. Cú pháp của hàm này là = ISNA (giá trị).

Vì là hàm phân biệt giá trị nên nó chỉ có thể cho 2 kết quả đó là:

TRUE: Khi “giá trị” = #N/A, tức là giá trị cần kiểm tra có lỗi #N/A.

FALSE: Khi “giá trị” <> #N/A, tức là giá trị cần kiểm tra không phải là lỗi #N/A.

Hàm Isna
Hàm Isna là gì?

Cách dùng hàm Isna

Hàm Isna và hàm Vlookup hoặc hàm If thường được sử dụng kết hợp với nhau, tại sao lại như vậy?

Nếu như chỉ dùng hàm Vlookup thì việc tìm kiếm các giá trị trong vùng tìm kiếm sẽ không được diễn ra và chắc chắn kết quả trả về cho hàm Vlookup sẽ là #N/A. Còn khi kết hợp hàm Vlookup với hàm Isna và If thì sẽ cho kết quả của hàm Vlookup là những ô chứa giá trị có lỗi hay giá trị #N/A. Và kết quả là bạn sẽ có được một bản báo cáo đẹp, không lỗi và rất chuyên nghiệp.

Ví dụ:

Ta xét ví dụ xác định đơn giá sản phẩm sau, để xác định được thì bạn cần dụng hàm Vlookup:

  • Giá trị cần tìm kiếm đó là mã hàng của cột B và bắt đầu từ ô số B2.
  • Vùng tham chiếu của hàm là bảng đơn giá G3:H5.
  • Cột kết quả là cột 2.
  • Phương thức tìm kiếm là sử dụng số 0 và tìm kiếm chính xác theo mã hàng.

Ta sẽ có cú pháp như sau:

=VLOOKUP(B2,$G$3:$H$5,2,0)

Kết quả trả về sẽ cho ra những mã hàng có lỗi #N/A, chỉ có những mã hàng xuất hiện trong bảng đơn giá mới đúng.

Hàm Isna
Kết quả khi không dùng hàm Isna

Khi đó, bạn cần dùng hàm Isna để giải quyết lỗi nghiệp dư này. Có thể kết hợp cả hàm If để có thể thay đổi các kết quả lỗi thành kết quả hiển thị khác.

Câu lệnh có sự kết hợp của hàm Isna và If sẽ có ý nghĩa rằng nó phải đi tìm kiếm những giá trị #N/A và thay thế những giá trị lỗi đó thành một kết quả khác ví dụ như “không có mã hàng”. Và dưới đây là kết quả của công việc này.

Hàm Isna
Cách dùng hàm Isna

Xem thêm: Các hàm excel thường dùng trong kế toán

Bạn có thể thấy được sự tiện lợi và hữu ích của loại hàm này đối với công việc kiểm kê hay những việc cần dùng Excel. Hy vọng bài viết trên đây đã đem đến cho bạn những thông tin hữu ích nhất.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận