Hàm IRR đánh giá tính khả thi của dự án

Hàm IRR Trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ của một chuỗi dòng tiền được thể hiện bằng số trong các giá trị. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ là lãi suất nhận được từ một khoản đầu tư bao gồm các khoản thanh toán (giá trị âm) và thu nhập (lỗ hoặc lãi) xảy ra trong các kỳ hạn đều đặn.

Tuy nhiên, những dòng tiền này không nhất thiết phải chẵn, vì chúng có thể dùng cho một niên kim. Tuy nhiên, các dòng tiền phải xảy ra tại các thời khoảng đều đặn, chẳng hạn như hàng tháng hoặc hàng năm, hàng quý.

Công Thức: =IRR(values, [guess])

Trong Đó:

  • Values: Là một mảng giá trị hoặc các ô được tham chiếu có chứa những số mà bạn muốn tính toán tỷ suất hoàn vốn nội bộ. Values là tham số bắt buộc.
  • Các giá trị phải chứa ít nhất một giá trị dương và một giá trị âm thì mới tính toán được tỷ suất hoàn vốn nội bộ.
  • Hàm IRR sử dụng trật tự của các giá trị để diễn giải trật tự của dòng tiền, bạn phải bảo đảm việc bạn nhập các giá trị thanh toán và thu nhập theo trình tự mong muốn.
  • Nếu một đối số trong mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản, giá trị lô-gic hoặc các ô trống, thì những giá trị này được bỏ qua.
  • Guess: Tham số tùy chọn. Một số mà bạn đoán là gần với kết quả của

Lưu ý khi dùng hàm IRR:

  • Microsoft Excel sử dụng kỹ thuật lặp để tính toán IRR. Bắt đầu với số đoán, IRR quay vòng qua các tính toán cho đến khi kết quả chính xác trong phạm vi 0,00001 phần trăm. Nếu hàm IRR không tìm thấy kết quả có ý nghĩa sau 20 lần thử, nó sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
  • Trong hầu hết các trường hợp, bạn không cần phải cung cấp số đoán cho tính toán IRR. Nếu số đoán được bỏ qua, thì nó được giả định là 0,1 (10 phần trăm).
  • Nếu IRR cho giá trị lỗi #NUM! hoặc nếu kết quả không giống như kỳ vọng của bạn, hãy thử lại với một giá trị khác cho số đoán hoặc kiểm tra lại số tiền đầu tư ban đầu bạn có nhập âm không.

Hãy cùng xét ví dụ sau:

ham irr

Ví dụ 1: Một chủ đầu tư vốn cho cửa hàng bách hóa mất 50,000,000 vnđ tiền vốn. Tính tỉ suất hoàn vốn sau 1 năm dựa vào bảng thu nhập sau:

Khi đó, ta tính tỷ suất hoàn vốn sau 1 năm như sau

=IRR(C3:C7,0.001)

ham irr
ham irr

Ta được kết quả là 16%

Ví dụ 2 : Một chủ đầu tư vốn cho siêu thị điện máy với số tiền ban đầu là 1,000,000,000. Tính tỉ suất hoàn vốn sau 5 năm cho chủ đầu tư với thu nhập hàng năm như bảng sau

Khi đó ta tính tỷ lệ lãi suất hoàn vốn sau 5 năm theo công thức

=IRR(C14 :C19, 0.1)

ham irr

Ta nhận được kết quả là 21%

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Hàm IRR đánh giá tính khả thi của dự án"

Bình luận