Các thủ thuật Excel hay

Để giúp các bạn khai thác các tính năng ưu việt trong công tác xử lý bảng tính đối với phần mềm MicrosoftExcel, xin giới thiệu một số thủ thuật excel hay cho các bạn tham khảo: Hiển thị đối…