Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Theo quy định của cơ quan thuế tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC, điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC thì tất cả các doanh nghiệp kể cả những doanh nghiệp mới thành lập đều phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nộp theo Quý. Chỉ những doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế; các doanh nghiệp có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thì phải lập Báo cáo việc sử dụng hóa đơn theo tháng.

Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quý như thế nào?

Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn điện tử và hóa đơn giấy
Giao diện màn hình báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn của doanh nghiệp

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế.

Bước 2: Vào Menu chọn tiếp “Kê khai” => “Hóa đơn” và chọn vào mục “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn”.

Bước 3: Sau đó, chọn vào mục “Kỳ báo cáo” (Kỳ báo cáo trên website mặc định là theo quý) tiếp theo chọn các phụ lục cần kê khai “Kỳ báo cáo cuối cùng” hoặc “Chuyển địa điểm” và “Đồng ý”. Lúc này màn hình báo cáo sẽ được hiển thị trên phần mềm.

Cột 1: Là mã loại hóa đơn: tại cột này bạn sẽ chọn loại hóa đơn mà doanh nghiệp bạn làm và bạn muốn báo cáo.

Cột 2: Tên loại hóa đơn: cột này phần mềm sẽ tự động hiển thị theo mã loại hóa đơn của cột 1 mà bạn đã chọn và bạn không cần phải nhập tay.

Cột 3: Ký hiệu mẫu hóa đơn: Các bạn nhập theo mẫu trên hóa đơn của doanh nghiệp của bạn.

Cột 4: Cột Ký hiệu hóa đơn: Là ký hiệu trên hóa đơn của doanh nghiệp bạn.

Tiếp theo tới phần Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành trong kỳ:

Cột 5: Tổng số: Cột này không cần nhập, phần mềm tự tính cho bạn.

Cột 6+7 (Số tồn đầu kỳ): Số hóa đơn tồn đầu kỳ bao gồm Từ số – Đến số. Nhập dạng số

Ví dụ: Nếu ở kỳ đầu bạn đặt in 1000 hóa đơn. Thì bạn nhập số liệu nhập ở cột 6,7 sẽ là “0000001” và “0001000”.
Nếu là kỳ đầu tiên bạn phải nhập, từ kỳ thứ 2 trở đi phần mềm sẽ tự động chuyển phần số tồn cuối kỳ trước sang số đầu kỳ sau cho bạn.
Cột 8+9 (Số mua/phát hành trong kỳ): Số hóa đơn mua/phát hành trong kỳ Từ số – Đến số. Nhập vào dạng số (tương tự cột 6,7).

Phần sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ

Cột 10 + 11 +12: Phần mềm sẽ tự động cập nhật, các bạn không cần nhập bất kỳ số liệu nào ở đây.

Cột 13: Số lượng hóa đơn bạn đã sử dụng. Chú ý phần này sẽ không bao gồm các hóa đơn đã xóa bỏ, mất, hủy.

Cột 14 + 16 +18: Phần mềm tự động cập nhật.

Cột 15 + 17 +19: Là cột “số hóa đơn” bị xóa bỏ, mất, hủy nằm trong khoảng của cột 10, 11 và không được trùng nhau, không được giao nhau.

Ví dụ: Nếu trong quý bạn viết sai số hóa đơn 0000213 và phải lập biên bản thu hồi hóa đơn này. Thì bạn nhập vào cột 15: 0000213.
Nếu trong quý đó, bạn xóa bỏ, mất, hoặc hủy nhiều hóa đơn nhưng các số này không liên tiếp thì các bạn dùng dấu chấm phẩy (;) để ngăn cách giữa các số.
Nếu các số hóa đơn liên tiếp trong 1 khoảng thì kê khai dưới dạng khoảng và sử dụng dấu trừ (-) ngăn cách giữa các số.

Phần Tồn cuối kỳ:

Các chỉ tiêu 20 + 21 +22: Sẽ tự động cập nhật
“Người lập biểu”: Nhập kiểu text thông thường
“Người đại diện theo pháp luật”: Nhập tên Giám đốc.
“Ngày lập báo cáo”: Mặc định là ngày hiện tại, có thể sửa nhưng không được lớn hơn ngày hiện tại.

Bước 4: Click vào nút “Ghi”, nếu có lỗi phần mềm sẽ tự động thông báo.

Bước 5: Nếu thành công, các bạn ấn nút “Kết xuất XML” rồi nộp cho cơ quan Thuế.

Trên đây là cách báo cáo tình hình việc sử dụng hoá đơn theo quý mà chúng tôi đã hướng dẫn bạn làm trên HTKK Thuế của Cơ quan Thuê. Hy vọng sau bài viết này bạn có thể tự hoàn thành báo cáo của doanh nghiệp mình.

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn"

  1. 1) Tại sao đã có báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu BC26/AC) lại còn có báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng (mẫu BC26/AC). Ta phải làm cái nào cho đúng?
    2) Kỳ báo cáo cuối cùng và chuyển địa điểm khác nhau thế nào? khi nào thì chọn cái nào?

    Trả lời

Bình luận