Khổ vì giỏi excel

Giỏi Excel là một lợi thế rất lớn khi đi làm việc, đặc biệt là với những bạn làm kế toán, tài chính. Tuy nhiên, đôi khi nổi tiếng vì bạn quá giỏi excel trong mắt mọi người cũng mang…
Các thủ thuật Excel hay

Để giúp các bạn khai thác các tính năng ưu việt trong công tác xử lý bảng tính đối với phần mềm MicrosoftExcel, xin giới thiệu một số thủ thuật excel hay cho các bạn tham khảo: Hiển thị đối…