X

Đăng ký mã số thuế cá nhân

Theo quy định tại thông tư 95/2016/TT-BTC thì cơ quan chi trả thu nhập phải đăng ký mã số thuế…

Hải Phạm

Phần mềm QTTNCN 3.3.2

Phần mềm QTTNCN là gì? QTTNCN là phần mềm đăng ký Mã số thuế cá nhân do Tổng cục Thuế…

Hải Phạm

Sổ tay thuế 2019

Sổ tay thuế 2019 là một quyển sách nhỏ cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản…

Hải Phạm

Excel không nhảy công thức

Trong quá trình làm việc với bảng tính Excel, đôi khi bạn gặp phải tình huống Excel không nhảy công…

Hải Phạm

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN

Quyết toán thuế TNCN là công việc bắt buộc phải làm đối với cá nhân có phát sinh nhiều nguồn…

Hải Phạm

Quyết toán thuế TNDN 2018 hướng dẫn mới nhất từ Tổng Cục Thuế

Quyết toán thuế TNDN là công việc mà kế toán thuế bắt buộc phải làm khi kết thúc năm tài…

Hải Phạm

Lương cơ bản 2019

Lương cơ bản theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP áp dụng từ ngày 01/07/2019 Lương cơ bản là mức lương thỏa thuận…

Hải Phạm

Hợp đồng thuê nhà mới nhất

Hợp đồng thuê nhà là một thỏa thuận bằng lời nói hoặc bằng văn bản giữa người thuê nhà và…

Hải Phạm

Mẫu hợp đồng mua bán mới nhất

Hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ là gì? Mua bán hàng hóa là một hoạt động thương…

Hải Phạm

Nguyên lý kế toán

Nguyên lý kế toán là gì? Nguyên lý kế toán là cơ sở, nền tảng cơ bản và quan trọng…

Hải Phạm
Bạn bè: niemphat.vn, chudaibi.net, thuyetphap.net, tamdaibi.com, phaphay.com, luatnhanqua.com, haynhat.com, excelketoan.net, haihaynhat.com, freefullrss.com