X

iTaxViewer 1.4.9 mới nhất ngày 17/10/2018

iTaxViewer 1.4.9 là phiên bản mới nhất ngày 17/10/2018 của ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của…

pth

Khổ vì giỏi excel

Giỏi Excel là một lợi thế rất lớn khi đi làm việc, đặc biệt là với những bạn làm kế…

pth

HTKK 3.8.7 và HTKK 4.0.8 ngày 12/10/2018

HTKK là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế và quyết toán thuế qua mạng chính thức do Tổng Cục…

pth

Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 11/2018 theo 119/2018/NĐ-CP

Hoá đơn điện tử là gì? Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử…

pth

Hàng hoá dịch vụ đầu vào không có hoá đơn

Câu hỏi về hàng hoá dịch vụ đầu vào không có hoá đơn: Công ty tôi có thuê lao động…

pth

Sức mạnh của công thức mảng trong trích lọc dữ liệu và báo cáo

Công thức mảng là công cụ vô cùng mạnh mẽ và hữu ích nhưng cũng rất phức tạp, trừu tượng…

pth

Hàm Accrint tính tiền lãi cộng dồn

Công cụ Microsoft Excel hỗ trợ rất nhiều hàm khác nhau phục vụ cho tính toán số liệu trong công…

pth

Chi phí loại trừ khi tính thuế tndn

Tổng hợp tất cả các chi phí loại trừ khi tính thuế tndn và mức khống chế một số chi…

pth

Kết hợp hàm Sum và If trong công thức mảng

Khi bạn muốn tính tổng có điều kiện cho một tiêu chí riêng lẻ thì đơn giản bạn có thể…

pth

Những tính năng nổi bật của Hỗ trợ kê khai HTKK 4.0.4

Để đáp ứng xu thế phát triển công nghệ hiện tại đồng thời nâng cao hiệu quả hỗ trợ NNT,…

pth