X

HTKK mới nhất HTKK 4.2.3 ngày 17/10/2019

Tải phần mềm HTKK mới nhất ngày 17/10/2019 phiên bản htkk 4.2.3 do Tổng Cục Thuế phát hành HTKK là…

Hải Phạm

iTaxViewer 1.5.8 mới nhất ngày 17/10/2019

iTaxViewer 1.5.8 ngày 17/10/2019 là phiên bản mới nhất của ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của…

Hải Phạm

HTKK 4.2.1 ngày 30/08/2019

Tải phần mềm HTKK mới nhất ngày 05/08/2019 phiên bản htkk 4.2.1 do Tổng Cục Thuế phát hành HTKK là…

Hải Phạm

Trích lập dự phòng mới nhất 2019

Hướng dẫn trích lập dự phòng mới nhất theo thông tư 48/2019/TT-BTC Ngày 08/8/2019, Bộ Tài chính vừa ban hành…

Hải Phạm

HTKK 4.2.0 ngày 05/08/2019

Tải phần mềm HTKK mới nhất ngày 05/08/2019 phiên bản htkk 4.2.0 do Tổng Cục Thuế phát hành HTKK là…

Hải Phạm

Ebook thuế 08/2019 – Toàn bộ văn bản thuế mới nhất

Ebook thuế là quyển sách nhỏ tập hợp hầu hết những văn bản pháp luật thuế và kế toán hiện…

Hải Phạm

Đánh số thứ tự trong excel

Đánh số thứ tự trong excel là một việc làm rất đơn giản. Tuy nhiên, với những mới bạn mới…

Hải Phạm

Lương tối thiểu vùng 2019

Lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất theo vùng mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động…

Hải Phạm

Thuế môn bài mới nhất

Thuế môn bài thực ra là mức thuế mà các doanh nghiệp, công ty cần phải đóng hằng năm. Các…

Hải Phạm

Đổi số thành chữ trong Excel

Cách đổi số thành chữ đơn giản trong Excel dùng hàm, VBA và Add-ins AccHelper Đổi số thành chữ là…

Hải Phạm
Bạn bè: niemphat.vn, chudaibi.net, thuyetphap.net, tamdaibi.com, phaphay.com, luatnhanqua.com, haynhat.com, excelketoan.net, haihaynhat.com, freefullrss.com